שירותים שלנו

דיינסון שקד בע"מ מציעה מגוון רחב של שירותי הנדסה מקצועיים להקמה ותחזוקה שוטפת בנושאים הבאים:

* פיקוח צד ג'.

* בקרת והבטחת איכות .

* ייעוץ בחומרים והנדסת ריתוך.

* סקירת תכנון הנדסי.

* פיקוח על הקמת קווי צנרת גז טבעי ותחנות הפחתת לחץ וניתור.

* פיקוח בבתי מלאכה ואתרי עבודה בשלבי ייצור/הקמה וביקורת סופית.

* מבחני קבלת תקנים למפעלים.

* ניהול ובקרת פרויקטים.

* הסמכה והכנה של תהליכי ריתוך  WPS , PQR.

* הכשרת, הסמכת והנפקת תעודות רתכים.

* פיקוח לצנרת פעילה לפי תקן   API 570

* הדרכה, הכשרה והסמכה בודקי בל"ה רמה 1 ו-  ASNT  2

ייעוץ  ASNT/ACCP רמה 3 לבדיקות לא הורסות בשיטות  VT, RT, UT,  MT, PT  הכולל הכנה ואישור נהלי בדיקות.

ייעוץ להסמכה  NACAP

ייעוץ, הדרכה וליווי מקצועי  לתקן בינלאומי לריתוך  ISO 3834

עובדי חברת דיינסון שקד הם הטובים ביותר בתחומם.

הם הוכשרו לפעול ליישם את התהליכים המבוססים היטב של החברה בבדיקה חומרים, כעדים לפעולות הייצור והפיקוח, נוכחים בבדיקת חלקים והרכבה תוך כדי התהליכים ובסיומם.

באמתחתם ניסיון מעשי רב בפיקוח כצד ג', ניהול פרויקטים, בקרת איכות ופיקוח ריתוך הן בחומרי האם והן בחלקים מרותכים ובריתוכים עצמם, כדוגמת:

> קווי צנרת ומערכות גז טבעי.

> עגורני הרמה מתניידים.

> עבודות מתכת ומבנים מרותכים.

> קווי צנרת, מכלי אחסון ומאגרי דלקים ושמנים.

> צנרת ללא לחץ.

> מבנים לתחנות כוח.

> חלקי ואביזרי טורבינות קיטור.

> HRSG STATIONS

> צנרת לחץ גבוה.

> דודי קיטור.

> מיכלי לחץ.

> עגורני פריקת פחם.

> ציוד צבאי.

> עמודי חשמל ותאורה.

> גשרים.

> יציקות.